Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ukazała się książka Marka Wilczyńskiego pt. Królestwo Swebów – regnum in extremitate mundi (Kraków 2011, ss. 408).

Marek Wilczyński, Królestwo Swebów – regnum in extremitate mundi
Marek Wilczyński, Królestwo Swebów – regnum in extremitate mundi

Z noty wydawniczej:
Monografia ta, poświęcona historii Swebów w Hiszpanii, jest pierwszą pracą tego typu w polskiej historiografii i zarazem najnowszym, uwzględniającym aktualny stan badań ujęciem kwestii w skali międzynarodowej. Swebowie w źródłach pojawiają się dość rzadko, zwykle w związku z innymi plemionami. Własnego historyka wczesnośredniowiecznego właściwie nie mają, m.in. ze względu na fakt, że liczba Swebów osiedlonych na Zachodzie nie była duża, a królestwo nie należało do potęg. Co więcej, ich państwo zanikło w VI w. i nigdy nie zostało odtworzone. Dopiero w bliższych nam czasach zaczęto w Portugalii przywiązywać pewną wagę do Swebów jako prekursorów tego państwa. Praca obejmuje okres od V w. do ostatniej dekady VI w., zawiera prezentację i analizę wzmianek o Swebach w źródłach rzymskich przed 406 r., opis ekspansji Swebów na cesarstwo rzymskie w V w., wiadomości na temat dziejów politycznych, problemów religijnych i spraw wewnętrznych królestwa Swebów na Półwyspie Iberyjskim.
Więcej informacji: strona wydawnictwa