Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się książka Moniki Bieniek pt. Ideał chrześcijanina w świetle pism Tertuliana (Kraków 2011, ss. 210).

Monika Banaś, Ideał chrześcijanina w świetle pism Tertuliana
Monika Bieniek, Ideał chrześcijanina w świetle pism Tertuliana

Z noty wydawniczej:
Książka o Tertulianie jest próbą zdefiniowania na podstawie bogatej twórczości tego pisarza kartagińskiego z przełomu II i III wieku ideału chrześcijanina jako wzoru czy kanonu życia dla wyznawców Chrystusa, którzy zdaniem autora Apologetyki powinni postępować w taki sposób, aby osiągnąć zbawienie wieczne. Autorka dowiodła w swojej rozprawie, że nie tylko osobiste doświadczenia Tertuliana, ale także jego wykształcenie w dziedzinie kultury i literatury klasycznej, wiedza o Biblii i religii chrześcijańskiej pozwoliły mu stworzyć w swoich pismach ideał chrześcijanina.
Więcej informacji: strona wydawnictwa