Nakłądem Wydawnictwa UKSW w serii Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy (t. 66) ukazały się Dzieła wszystkie Salwiana z Marsylii w przekładzie Pauliny Jakubowskiej, Tadeusza Kołosowskiego i Marty Przyszychowskiej ze wstępem i pod redakcją Tadeusza Kołosowskiego (Warszawa 2010, ss. 304).

Salwian z Marsylii, Dzieła wszystkie

Informacje o publikacji znajdują się na stronie wydawnictwa.