Ukazał się 21 tom czasopisma Classica Wratislaviensia pod red. Lucyny Stankiewicz (Wrocław 2011, ss. 164).

Classica Wratislaviensia XXXI
Classica Wratislaviensia XXXI

Spis treści:

 • Agnieszka Franczyk, Persona ironica. Kilka uwag na temat właściwości ironii w satyrach Juwenalisa
 • Magdalena Karamucka, Dzieciobójstwo jako wyzwanie dla dramatu
 • Beata Machalska, Tituli Wratislavienses. Część 1. Najstarsze łacińskie napisy
 • Krzysztof Morta, Relacja z wyprawy Hannona w pismach greckich i łacińskich. Problem deformacji treści w procesie transmisji tekstu
 • Stanisław Śnieżewski, M. Fabius Quintilianus, Institutio oratoria, viii 6, 1–ix 2, 1–80
 • Irena Światłowska, Hellada jako źródło inspiracji literackich Klausa Manna
 • Igor Wypijewski, Cegły, dachówki, tabliczki woskowe, amfory, czyli o zaangażowaniu ekonomicznym wyzwoleńców cesarskich
 • Karol Zieliński, Wiersze wiosenne Horacego
 • Emilia Żybert, De viribus herbarum (O właściwościach ziół)
 • RECENZJE
  • Sylwia Szczygieł, Grecja, Kartagina, Rzym, pod red. Ryszarda Sajkowskiego i Mirona Wolnego
 • POŻEGNANIE
  • Barbara Hartleb-Kropidło, Profesor Ludwika Rychlewska (1917–2010)

Więcej informacji: strona wydawnictwa