Nakładem Wydawnictwa Iagellonica ukazała się książka Wiktora Szymborskiego pt. Odpusty w Polsce średniowiecznej (Kraków 2011, ss. 671, seria: Merium Aevum III).

Wiktor Szymborski, Odpusty w Polsce średniowiecznej
Wiktor Szymborski, Odpusty w Polsce średniowiecznej

Z noty wydawniczej:
Przedmiotem badań podjętych w niniejszej pracy jest rola i znaczenie odpustów w Polsce i na Litwie w wiekach średnich. Ramy chronologiczne wyznaczają z jednej strony – pierwszy dokument odpustowy adresowany do wiernych w Polsce, z drugiej zaś – krytyka praktyk odpustowych, do jakiej doszło w czasach reformacji (…) Skala występowania odpustów w Polsce średniowiecznej pozostawała dotąd nieznana. Aby zbadać rozmiar tego zjawiska, sporządzono szczegółowy katalog dokumentów odpustowych. Zamieszczony w aneksie na końcu pracy, stanowi podstawę wszystkich analiz. (…) W toku kwerend w archiwach i wydawnictwach źródłowych udało się zarejestrować 1611 dokumentów odpustowych. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów w oryginałach, kopiach, inne w regestach bądź inwentarzach. W przypadkach, kiedy oryginały uległy zniszczeniu bądź nie udało się do nich dotrzeć, wykorzystane zostały wzmianki w literaturze historycznej. W osobnym aneksie zestawiono formularze nadań odpustowych.
Spis treści:
[gview file=”http://iagellonica.com.pl/files/objects/160/28/Szymborski_spis%20tresci.pdf”]
Więcej informacji: strona wydawnictwa„]