Nakładem Wydawnictwa UAM ukazał się w serii Fontes Historiae Antiquae przekład fragmentów De inventione Cycerona zatytułowany Status sprawiedliwościowy względny. Autorem przekładu, wstępu i objaśnień do tekstu jest Maciej Grelka (Poznań 2011, ss. 64, seria: Fontes Historiae Antiquae XX).

Marek Tuliusz Cyceron, Status sprawiedliwościowy względny
Marek Tuliusz Cyceron, Status sprawiedliwościowy względny

Z noty wydawniczej:
Nowe tłumaczenie wysoce specjalistycznego tekstu ważnego dla retoryki prawniczej było niezbędne ze względu na dezaktualizację poprzednich przekładów z roku 1840 i 1873 z uwagi na język i zawarte komentarze. Autor podejmuje się przekładu dwóch partii oryginału dotyczących statusów (I 14-15 i II 62-109).
Spis treści:
Wstęp
Constitutio iuridicialis assumptiva
Status sprawiedliwościowy względny
Komentarz do tekstu polskiego
Bibliografia
Schematy
Słowniczek pojęć
Więcej informacji: strona wydawnictwa