Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się książka Andrzeja Wypustka pt. Bogowie, herosi i wybrańcy. Wizerunek zmarłych w greckich epigramach nagrobnych epoki hellenistycznej i grecko-rzymskiej (Wrocław 2011, ss. 480).

Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy. Wizerunek zmarłych w greckich epigramach nagrobnych epoki hellenistycznej i grecko-rzymskiej
Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy. Wizerunek zmarłych w greckich epigramach nagrobnych epoki hellenistycznej i grecko-rzymskiej

Z noty wydawniczej:
Epigramy nagrobne są kategorią źródeł niezwykle istotną dla badań nad religią, antropologią filozoficzną, historią społeczną, literaturą klasyczną i epigrafiką. Badania nad nimi są już od dawna prowadzone, ale książka Andrzeja Wypustka zawiera wiele oryginalnych pomysłów, jest oparta na bogatym, uporządkowanym materiale źródłowym i wysokiej próby warsztacie naukowym. Wybierając z ogromnej ilości epigramów utwory oryginalne, z nowymi pomysłami, autor koncentruje się na epigramach eschatologicznych, mówiących o specjalnej bliskości zmarłych z bogami. Teksty epigramów przytacza we własnych przekładach.
Spis treści:
WSTĘP
ZARYS PROBLEMATYKI
Epitafia i epigramy
Edycje epigramów, zarys badań
Charakter, ewolucja i kontekst epigramów nagrobnych
Życie po śmierci i zaświaty w epigramach
W stronę interpretacji
Ekskurs: epigramy humorystyczne
ZMARLI JAKO BOGOWIE
Formy i kategorie apoteozy zmarłych w epigramach
Apoteoza w Eterze i pośród gwiazd
Astralna nieśmiertelność
ZMARLI JAKO HEROSI
Heros na nagrobkach i w fundacjach kultu heroicznego
Heroizacja w epigramach nagrobnych
Herosi, demony i zmarli
Uprzywilejowanie zmarłych jako herosów
ZAŚLUBINY Z BOGAMI
Hades i Persefona
Mistyczne gody
Oblubienice i oblubieńcy w zaświatach
Ekskurs: Frasikleja
ZMARLI JAKO WYBRAŃCY I KOCHANKOWIE BOGÓW
Wybrańcy bogów umierają młodo
Ganimedes i Zeus na nagrobkach
Śmierć od pioruna
ZMARLI JAKO PODOPIECZNI BOGÓW
Izydora, Hylas i Nimfy
Zmarli i Nimfy w epigramach
Kourotrofoi w zaświatach
PODSUMOWANIE: PIĘKNO I MŁODOŚĆ ZMARŁYCH
Ilustracje
Spis ilustracji
Konkordancja
Wykaz skrótów
Bibliografia
Wykaz skrótów stosowanych w bibliografii
Summary
Indeks osobowy
Więcej informacji: strona wydawnictwa