Nakładem Wydawnictwa WAM ukazały się Libri Poenitentiales pod red. Arkadiusza Barona i Henryka Pietrasa (Kraków 2011, ss. 1064, seria: Źródła Myśli Teologicznej. Synody i kolekcje praw, tom V).

Libri Poenitentiales
Libri Poenitentiales

Z noty wydawniczej:
Na ten tom serii składa się ponad 30 dokumentów poczynając od penitencjarzy irlandzkich odwołujących się do tradycji św. Patryka aż po X wiek. Pochodzą z Brytanii, Hiszpanii, Galii, Italii i Germanii. Stanowią nieoceniony zbiór szczegółowych danych nie tylko na temat grzechów i pokut za nie nakładanych w tamtej epoce, ale również na temat społecznych uwarunkowań, obyczajów i reliktów pogańskich.
Więcej informacji: strona wydawnictwa