Nakładem Wydawnictwa UW ukazała się książka Mario Liveraniego pt. Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela (Warszawa 2011, ss. 442, przeł. Jakub Puchalski, red. naukowa Łukasz Niesiołowski-Spanò).

Mario Liverani, Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela
Mario Liverani, Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela

Z noty wydawniczej:
To pierwszy polski przekład książki Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele Mario Liveraniego, wybitnego włoskiego historyka dziejów starożytnego Bliskiego Wschodu. Autor proponuje fundamentalnie nowe pojmowanie dziejów Izraela, zgodnie z którym rozgranicza dzieje Hebrajczyków (historia „zwyczajna”), dające się rekonstruować na podstawie źródeł biblijnych i pozabiblijnych, oraz dzieje mityczne, które – choć opisane w Biblii – nie stanowią opisu rzeczywistości, lecz są kreacją biblijnych pisarzy (historia „wymyślona”).
Wykład Liveraniego, w części dotyczącej dziejów starożytnej Palestyny, opiera się na obfitym materiale archeologicznym oraz bogatym korpusie źródeł pozabiblijnych, które konfrontowane są z narracją biblijną. Mityczne dzieje Izraela, czyli te, które są oświetlone w Biblii, lecz nie odpowiadają rekonstruowanej przez badaczy przeszłości Hebrajczyków, analizowane są przez pryzmat ich roli w formowaniu się wspólnoty religijno-narodowej Żydów w starożytności.
Spis treści:
[gview file=”http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/NietylkoBiblia.pdf”]
Więcej informacji: strona wydawnictwa