Niedawno ruszył wielki projekt papirologiczny o nazwie Ancient Lives Project, którego głównym celem jest odczytanie papirusów greckich z Oksyrynchos, będących w posiadaniu The Egypt Exploration Society. Papirusy te zostały udostępnione na stronie internetowej, która skonsruowana jest w ten sposób, aby każdy mógł dokonać transkrypcji dowolnego tekstu. Twórcy projektu wierzą, że poprzez porównanie otrzymanych wyników uda się z dużą dokładnością ustalić oryginalne brzmienie papirusów. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie projektu.