Pojawiła się wersja elektroniczna (w wolnym dostępie) wydanej w 2016 r. pracy zbiorowej pt. Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski jubilee volume on the occasion of his 70th birthday  pod redakcją Adama Łajtara, Artur Obłuskiego i  Iwony Zych.

Aegyptus et Nubia Christiana

Więcej informacji i plik PDF: strona wydawnictwa.