Nakładem wydawnictwa UW ukazała się praca zbiorowa pt. Obyczaje i życie codzienne na przestrzeni dziejów – studia przypadków, w której znajdują się m.in. dwa artykuły dotyczące średniowiecza (Warszawa 2021, ss. 226; red. Patrycja Czarnecka, Wojciech Milej, Agata Niedzielska).

Obyczaje i życie codzienne na przestrzeni dziejów – studia przypadków

Wspomniane artykuły to:

  • Piotr Wieczeński, Porównanie wpływu wybranych aspektów (prawo, religia, medycyna) na stosunki społeczne oraz obyczaje wielokulturowych społeczności na wybrzeżu lewantyńskim w dobie pierwszych krucjat (1095–1192)
  • Małgorzata Romankiewicz-Częścik, Pożywienie w praktykach religijnych
    Pomorzan zachodnich w dobie chrystianizacji

Więcej informacji: strona wydawnictwa.