Ukazało się już pierwszych sześć tegorcznych numerów internetowego czasopisma Sehepunkte zawierającego recenzje książek. Ważną część w zasadzie każdego numeru stanowią recenzje publikacji z zakresu starożytności oraz – w mniejszym stopniu – średniowiecza. 

Sehepunkte 11, 2011, nr 1-6
Sehepunkte 11, 2011, nr 1-6

Linki do poszczególnych numerów: