Ukazał się tom 1 (58) / 2011 czasopisma The Biblical Annals pod red. Henryka Drawnela SDB i Henryka Witczyka (Lublin 2011, ss. 226).

The Biblical Annals. Volume 1(58) 2011
The Biblical Annals. Volume 1(58) 2011

Spis treści:
Articles – Old Testament
1. DARIUSZ DZIADOSZ, Genealogie Księgi Rodzaju. Pomiędzy historią, tradycją i teologią (Genealogies of the Book of Genesis: Between History, Tradition, and Theology)
2. WOJCIECH PIKOR, The Dynamism of Salvation according to Isa 12:1-6
3. HENRYK WITCZYK, In che modo i Salmi provengono da Dio?
4. ANTONI TRONINA, Psałterz jako księga? Współczesne podejścia do lektury psalmów (The Biblical Psalter as a Book? Modern Approaches to the Reading of the Psalms)
5. EDWARD LIPI ŃSKI, Wierzchowce i sala tronowa Salomona oraz gwiazdozbiór Panny wedle Pieśni nad Pieśniami (Solomon’s Riding Horses, Throne Hall, and Virgo Constellation according to the Song of Songs)
6. ANDRZEJ PIWOWAR, Dlaczego Syrach pominął Ezdrasza w Pochwale Ojców (Syr 44-50)? (Reasons for the Omission of Ezra in Sir 44-50)
7. ŁUKASZ LASKOWSKI, Klęska Heliodora według Drugiej Księgi Machabejskiej a przybytek Miki w interpretacji Pseudo-Filona (The Defeat of Heliodorus according to 2 Macc and Micah Sanctuary Interpreted by Pseudo-Philo)
Articles – New Testament
8. STEFAN SZYMIK MSF, Podejście historyczno-religijne (analiza porównawcza) w egzegezie tekstów biblijnych (The Comparative Method (religionsgeschichtliche Methode) in the Exegesis of the Biblical Text)
9. PIOTR OKTABA OP, La prière des disciples à la transfi guration de Jésus. Une leçon de Mc 9,2c
10. WALDEMAR RAKOCY CM, Nomos i ho nomos w listach Pawłowych (Nomos and ho nomos in Paul’s Letters)
Book Reviews
Stéphanie Anthonioz, L’eau, enjeux politiques et théologiques, de Sumer à la Bible (Wojciech Pikor)
Philippe Hugo and Adrian Schenker, eds., Archaeology of the Books of Samuel. The Entangling of the Textual and Literary History (Dariusz Dziadosz)
Hugolin Langkammer, Obraz Jezusa Chrystusa w świetle NT. Przyczynek do chrystologii analogicznej NT (Jan Flis)
Francesca Rochberg, In the Path of the Moon: Babylonian Celestial Divination and Its Legacy (Henryk Drawnel SDB)
Josef A. Seeanner, Die Barmherzigkeit (eleos) im Matthäusevangelium. Rettende Vergebung (ks. Jan Flis)
Neuer Wettstein. Texte zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus, Bd. I,1,1: Texte zum Markusevangelium (Hrsg. U. Schnelle, unter Mitarbeit von M. Lang – M. Labahn) (Stefan Szymik MSF)
Łukasz Laskowski, Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii (ks. Antoni Tronina)
Biblical News
1. Marcin Kowalski, The Symposium Concluding the Celebration of the Centenary From the Foundation of the Pontifical Biblical Institute (Rome, 3-8th of May 2010)
2. ks. Mirosław S. Wróbel, Sprawozdanie z Duszpasterskich Wykładów Akademickich (KUL, 27-28 sierpnia 2010)
3. ks. Mirosław S. Wróbel, Sprawozdanie z IV Jesiennych Międzynarodowych Dni Biblijnych (KUL, 22-23 października 2009)
4. Krzysztof Mielcarek, Instytut Nauk Biblijnych. Sprawozdanie za rok akademicki 2009/2010
Więcej informacji: strona wydawnictwa