Nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki ukazał się Traktat o roztropności św. Tomasza z Akwinu w przekładzie Włodzimierza Galewicza (Kęty 2011, ss. 200).

Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o roztropności
Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o roztropności

Ze wstępu tłumacza:
„Traktat o roztropności” jest już trzecim – po „Traktacie o cnotach” (2006) oraz „Traktacie o szczęściu” (2008) – studium z za­kre­su filozoficznej etyki, wyodrębnionym z „Summy teologii” św. Tomasza z Akwinu. Obejmuje on kwestie 47–56 z „drugiej części drugiej części” („Secunda Secundae”) Tomaszowego dzieła, w których Akwinata przedstawia swoją koncepcję roztropności czy też praktycznej mądrości („prudentia”), stanowiącą (…) swoistą kontynuację Arystotelesowskiej teorii „phronesis”.
Więcej informacji: strona wydawnictwa