Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka pt. Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008 (Materiały Międzynarodowego Sympozjum Jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008) pod red. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv i Romana Majerana (Lublin 2011, ss. 858).

Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008 (Materiały Międzynarodowego Sympozjum Jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008)
Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008 (Materiały Międzynarodowego Sympozjum Jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008)

Spis treści:

 • Przedmowa (Roman Majeran)
 • Wprowadzenie (Edward I. Zieliński, Roman Majeran)
 • Ks. ABP STANISŁAW WIELGUS, Duns Szkot
 • Ks. STANISŁAW WILK, REKTOR KUL, Siedemsetlecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota
 • O. MARCO TASCA, GENERAŁ OFMCONV, Powitanie
 • O. MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC OP, Przesłanie
 • STANISŁAW KICZUK, Podsumowanie
 • OLIVIER BOULNOIS, Duns Scot, philosophe et théologien
 • BARNABA HECHICH OFM, L’edizione critica delle opere del beato Giovanni Duns Scoto. Traguardi e prospettive
 • WIESŁAW BAR OFMCONV, Długa droga do chwały ołtarza – dlaczego?
 • GABRIEL WEILER OFMCONV, Verehrung und Kult des Sei. Johannes Duns Scotus vor allem in Köln und in der Minoritenkirche, der Grabeskirche des Seligen
 • EDWARD I. ZIELIŃSKI OFMCONV, Jednoznaczność pojęcia bytu w metafizyce Jana Dunsa Szkota: zakres i znaczenie jego teorii
 • MARCIN TKACZYK, Jana Dunsa Szkota dowód tezy o istnieniu Boga
 • ROMAN MAJERAN, Różnica formalna (distinctio formalis) jako narzędzie rozumienia bytu
 • ORLANDO TODISCO OFMCONV, Duns Scoto e Cartesio. Oltre la divaricazione tra l’ego volo e l’ego cogito
 • WITOLD G. SALAMON OFM, Nowatorskie elementy gnozeologii Jana Dunsa Szkota
 • MICHAŁ CHABADA, Die Stellung der abstraktiven und intuitiven Erkenntnis in der Theologie von Johannes Duns Scotus
 • MARTYNA KOSZKAŁO, Spór o jednostkowienie duszy ludzkiej. Stanowisko Jana Dunsa Szkota w dyskusji z Tomaszem z Akwinu i tomistami
 • MAREK CHOJNACKI, Haecceitas podstawa nowoczesnego myślenia? Pytania do Martina Heideggera i do Jana Dunsa Szkota
 • JOSE ANTONIO MERINO OFM, Dimension relacional de la persona en Juan Duns Escoto
 • HERBERT SCHNEIDER OFM, Einzigkeit und Liebe nach Johannes Duns Scotus
 • FELIKS MARCHEWKA OFM, Coloratio argumenti: zabieg metodologiczny stosowany przez Jana Dunsa Szkota
 • ОЛЕГ Э. ДУШИН, Диспозиции совести: Бонавентура и Дуне Скот
 • MIKOŁAJ OLSZEWSKI, Czym jest teologia? Studium Prologu Ordinatio Jana Dunsa Szkota
 • JACEK SURZYN, Teologia jako nauka, jej przedmiot i jego poznanie według Jana Dunsa Szkota
 • JERZY GAŁKOWSKI, Doświadczenie wolności
 • ANDRZEJ DERDZIUK OFMCAP, Wolność człowieka wobec prawa
 • Ks. MAREK CHMIELEWSKI, Bł. Jan Duns Szkot duchowość teologa
 • ZDZISŁAW J. KIJAS OFMCONV, Chrystus jako summum opus Dei w teologii bł. Jana Dunsa Szkota
 • BENEDYKT J. HUCULAK OFM, Bł. Jan Duns ze Szkocji jako teolog Chrystusa Króla
 • STEFANO M. CECCHIN OFM, Attualità e problematiche della mariologia del beato Giovanni Duns Scoto
 • STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMCONV, Doctor Marianus
 • MIECZYSŁAW MARKOWSKI, Szkotyzm na średniowiecznych uniwersytetach
 • ELŻBIETA JUNG, ROBERT PODKOŃSKI, Nierówne nieskończoności? Dunsa Szkota teoria potentia absoluta/ordinata Dei inspiracją dla rozwoju XIV-wiecznej matematyki
 • MAREK GENSLER, Zagadnienie zmiany w komentarzu Antoniego, syna Andrzeja, do Metafizyki
 • JOSEPH MACMAHON OFM, Luke Wadding, OFM (1588-1657): zealous apologist of Duns Scotus
 • PIOTR JAROSZYŃSKI, Duns Szkota powstanie nowożytnej ontologii
 • ROLAND PREJS OFM CAP, Szkotyzm we franciszkańskich studiach filozoficzno-teologicznych w Polsce w XVIII i XIX wieku
 • LUCYNA NOWAK, Rękopiśmienne świadectwa recepcji pism Jana Dunsa Szkota na Uniwersytecie Krakowskim. Katalog dzieł
 • ROMAN ALEKSANDER SOCZEWKA OFMCONV, Siedem rękopisów ze zbiorów archiwum prowincjalnego franciszkanów w Warszawie o doktrynie filozoficzno-teologicznej bł. Jana Dunsa Szkota
 • URSZULA MAZURCZAK, Ikonografia Dunsa Szkota w sztuce europejskiej. Wizerunek uczonego w studiolo w Urbino
 • JANINA DZIK, Przedstawienia bł. Dunsa Szkota w polskiej sztuce sakralnej
 • Posłowie. Powaga życia – pożegnanie Ojca Profesora Edwarda I. Zielińskiego (ks. Stanisław Janeczek)

Więcej informacji: strona wydawnictwa