Nakładem wydawnictwa INFORTeditions ukazała się książka Mateusza Byry pt. Powstanie w Judei 66-74 n.e. (Zabrze 2011, ss. 280).

Mateusz Byra, Powstanie w Judei 66-74 n.e.
Mateusz Byra, Powstanie w Judei 66-74 n.e.

Z noty wydawniczej:
Wybuch wielkiego powstania żydowskiego w 66 r. był tragicznym – choć niekoniecznie nieuniknionym – zwieńczeniem rzymskich rządów w Judei. Był również początkiem krwawej wojny, wojny o której opowiada niniejsza książka. Z jednej strony walczyła w niej najlepsza armia starożytności, stojąca niemal u szczytu swej potęgi. Z drugiej desperacko odważni powstańcy, nieraz zdecydowani poświęcić wszystko dla zwycięstwa.
W trakcie lektury Czytelnik będzie miał okazję poznać przebieg rzymsko-żydowskich zmagań, odtworzony na podstawie zachowanych źródeł literackich i archeologicznych. Ale nie tylko. Będzie mógł ocenić potencjał zawodowej armii rzymskiego Imperium, szeroko opisanej w jednym z pierwszych rozdziałów, oraz zrozumieć motywacje i cele różnych odłamów ruchu powstańczego.
Być może – taką przynajmniej nadzieję żywi autor – zdoła też uzyskać odpowiedź na pytanie: czy Żydzi mieli jakiekolwiek szanse na zwycięstwo, a jeśli tak, to dlaczego je zaprzepaścili?
Więcej informacji (w tym spis treści): strona wydawnictwa