Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka Dariusza Iwańskiego pt. Hiob dla odważnych (Toruń 2011, ss. 194).

Dariusz Iwański, Hiob dla odważnych

Wstęp /11
I. Biblia – kłopoty i i radości /15
II. Księga Hioba i tradycje mądrościowe /23
III. Hiob – super bohater /39
IV. Lektura dramatyczna (Hi 1,5-2,13) /53
Appendix. Szatan /66
V. Kryzys (Hi 3) /71
VI. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie /101
VII. Z wichru – „wycieczka krajoznawcza” /127
VIII. Jahwe odmienia los Hioba – dar zbawienia /155
Podsumowanie /177
Bibliografia /181

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydawnictwa.