Nakładem Oficyny Wydawniczej ATUT ukazały się Argonautyki orfickie w przekładzie Emilii Żybert, ze wstępem Tłumaczki i Jacka Sokolskiego (Wrocław 2011, ss. 114).

Argonautyki orfickie
Argonautyki orfickie

Z noty wydawniczej:
Pierwszy polski przekład Argonautyk orfickich, opatrzony komentarzem merytorycznym oraz poprzedzony obszernym wstępem umieszczającym utwór na tle literackiej i kulturowo-religijnej tradycji od antyku po czasy nowożytne.

Dzieło jest anonimowym poematem heksametrycznym z V wieku n.e. opisującym wyprawę Argonautów do Kolchidy po złote runo, którego wzorem był napisany w III wieku p.n.e. epos Argonautika Apolloniosa z Rodos. Jego głównym bohaterem, a także narratorem jest Orfeusz, mityczny poeta i muzyk z Tracji, będący jednocześnie religijnym autorytetem dla grup wyznaniowych o charakterze orfickim. W poemacie występują odwołania do wierzeń i rytuałów orfików, przez co utwór nosi pewne cechy dzieła religijnego.
Więcej informacji: strona wydawnictwa