Nakładem Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec ukazała się książka pt. Polemika kluniacko-cysterska z XII wieku mieszcząca źródła w przekładzie Elwiry Buszewicz i pod red. naukową Michała Tomasza Gronowskiego OSB (Tyniec 2011, ss. 472, seria: Źródła monastyczne 55).

Polemika kluniacko-cysterska z XII wieku
Polemika kluniacko-cysterska z XII wieku

Z noty wydawniczej:
Kolejny – już 55 – tom serii Źródła Monastyczne, trafia w ręce Czytelników. Zawiera on pięć powstałych w XII wieku traktatów, napisanych w toku burzliwej niekiedy debaty toczonej pomiędzy mnichami z Cluny a cystersami.

Tom otwiera Apologia napisana przez Bernarda z Clairvaux do opata klasztoru Saint-Thierry, Wilhelma, krytykująca życie i praktyki kluniackie. Odpowiedzią na nią są trzy kolejne teksty: list 28, napisany do Bernarda z Clairvaux przez opata Cluny, Piotra Czcigodnego, Apologia, pióra jednego z bliskich współpracowników Piotra, Hugona z Amiens, opata angielskiego klasztoru w Reading oraz traktat anonimowego opata. Tom zamyka natomiast dialog – dysputa pomiędzy mnichem kluniackim a cysterskim.

Problemy poruszane we wszystkich dziełach dotyczącą zarówno spraw związanych z życiem codziennym – strojem, pożywieniem, pracą – jak też całym wymiarem duchowym życia monastycznego. Poprzez te zagadnienia główni adwersarze dochodzą do najbardziej fundamentalnych pytań o znaczenie tradycji i jej wierności.

Więcej informacji (w tym spis treści): strona wydawnictwa