Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się książka Janusza Czebreszuka pt. Bursztyn w kulturze mykeńskiej. Zarys problematyki badawczej (Poznań 2011, ss. 280).

Janusz Czebreszuk, Bursztyn w kulturze mykeńskiej. Zarys problematyki badawczej
Janusz Czebreszuk, Bursztyn w kulturze mykeńskiej. Zarys problematyki badawczej

Z noty wydawniczej:
Bursztyn jest szczególnie wdzięcznym tematem dla archeologa. Jego specyfika fizyko-chemiczna powodowała, że pobudzał on wyobraźnie wielu społeczeństw tradycyjnych, dzięki czemu otaczała go zawsze bogata przestrzeń mitologiczna.
Z drugiej strony bursztyn jest bardzo trudny do badań metodami archeologicznymi, bowiem łatwo ulega utlenieniu, stąd wiele zabytków z tego surowca nie zachowało się do naszych czasów.W pracy Autor poddał analizie zjawisko bursztynu w kulturze mykeńskiej w zakresie czysto archeologicznym, a z drugiej strony zarysował pewne interpretacje na temat jego roli społecznej, politycznej i religijnej.
Więcej informacji: strona wydawnictwa