Nakładem Stowarzyszenia Humanistycznego „Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy” oraz Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ ukazała się książka pt. Przyjaźń, współpraca, rywalizacja, wrogość. Stosunki między politykami, ludami i państwami w czasach antycznych (Katowice-Rybnik 2011, ss. 208).

Przyjaźń, współpraca, rywalizacja, wrogość. Stosunki między politykami, ludami i państwami w czasach antycznych
Przyjaźń, współpraca, rywalizacja, wrogość. Stosunki między politykami, ludami i państwami w czasach antycznych

Z noty wydawcy:
Publikacja (..) poprzedzona została:

 • Słowem wstępnym – Pana dra hab. Norberta Rogosza
 • Przedmową – Pana prof. UŚ dra hab. Jerzego Sperki
 • Pochwałą konsekwencji – Pana dra Jacka Kurka
 • Słowem Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
 • Śląskiego w Katowicach prof. zw. dra hab. Wiesława Kaczanowicza wprowadzającym do konferencji w Rybniku dnia 8 kwietnia 2010 r.

i zawiera 10 artykułów:

 • Szymona Szczyrbowskiego – Ateny a ich sojusznicy w ramach I Związku Morskiego w latach 478–431 p.n.e.
 • Alicji Rozy – Polityka Aleksandra Wielkiego wobec miast, władców i ludów w Azji Mniejszej w czasie wyprawy na Persję
 • Katarzyny Kurek – Od uwielbienia do nienawiści – Ateny a Alkibiades
 • Ewy Kurek – Koiné Eirené i Pax Romana
 • Marcina Paprotnego – Kwestia zdobycia Rzymu przez Hannibala w trakcie drugiej wojny punickiej
 • Grzegorza Bartusika – Concordia discors – o stosunkach między M. Licyniuszem Krassusem a Gnejuszem Pompejuszem w latach 62–58 p.n.e.
 • Agnieszki Bartnik – Curad-mir jako przedmiot rywalizacji w mitach i legendach celtyckich
 • Artura Zychowicza – Armia rzymska a społeczności lokalne w Mezji w I w. n.e. (do wojen dackich)
 • Magdaleny Wilczewskiej – Zamach na Kaligulę jako efekt konfliktów między cesarzem a rzymskimi elitami
 • Sabiny Uliarczyk – Sol Invictus w polityce cesarza Aureliana (270–275)