W Instytucie Filozofii UAM powstało nowe czasopismo o nazwie Peitho. Examina antiqua, poświęcone historii filozofii starożytnej i dziedzinom pokrewnym. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Marian Wesoły. Czasopismo publikowane jest zarówno w wersji tradycyjnej jak i dostępne jest bezpłatnie on-line. Link do strony czasopisma znajduje się tutaj.