Spisy treści numerów czasopisma U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze z lat 2007-2010 dostępne są w bazie CEEOL. Pełny dostęp do tekstów w formie elektronicznej jest możliwy odpłatnie lub za pośrednictwem instytucji, które wykupiły abonament. Link do bazy znajduje się tutaj.