Nakładem wydawnictwa LEXIS i Instytutu Języka Polskiego PAN ukazał się 70 zeszyt Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce pod red. Michała Rzepieli obejmujący hasła simplicius-specificative (t. VIII, z. 8, Kraków 2010, szp. 160).

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, z. 70
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, z. 70

Wśród haseł znajdują się m.in.: SIMULACRUM, SINCERITAS, SINGULARIS, SINUS, SISTO, SITUO, SOCIETAS, SOL, SOLIDUS, SOLLEMNITAS, SOLUS, SOLUTIO, SOLVO, SONO, SOROR, SORS, SPECIALIS, SPECIES. Autorami haseł są Aleksandra Kulbicka, Anna Ledzińska, Agnieszka Maciąg, Krzysztof Nowak, Krzysztof Pawłowski, Michał Rzepiela, Danuta Turkowska.
Więcej informacji: strona wydawnictwa