W ostatnim tomie czasopisma Folia Philosophica (23/2010) znajdują się również prace z zakresu filozofii starożytnej, tj.

  • Patryk Krajewski, Logos Heraklitejskich Paradoksów
  • Dawid Nowakowski, Św. Augustyn a paradoks zła
  • Joanna Jarzębiak, Zarys teologii stoickiej

Pełny spis treści znajduje się na stronie Wydawnictwa UŁ.

loading