W wydawnictwie Equinox w serii Copenhagen International Seminar niedawno ukazała się książka Łukasza Niesiołowskiego-Spanò pt. The Origin Myths of Holy Places in the Old Testament, A Study of Aetiological Narratives (2011, ss. 314).


Contents:
1. Introduction
2. Beer-sheba
3. Bethel
4. Dan
5. Hebron, Mamre
6. Ophrah
7. Shechem
8. Holy Places in Transjordan
9. Conclusions and Summary
Więcej informacji znajduje się na stronie wydawnictwa Equinox.