W wydawnictwie Equinox w serii Copenhagen International Seminar niedawno ukazała się książka Łukasza Niesiołowskiego-Spanò pt. The Origin Myths of Holy Places in the Old Testament, A Study of Aetiological Narratives (2011, ss. 314).


Contents:
1. Introduction
2. Beer-sheba
3. Bethel
4. Dan
5. Hebron, Mamre
6. Ophrah
7. Shechem
8. Holy Places in Transjordan
9. Conclusions and Summary
Więcej informacji znajduje się na stronie wydawnictwa Equinox.

Share this...