Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się książka Malcolma Erringtona pt. Historia świata hellenistycznego. 323–30 p.n.e. (przeł. Anna Gąsior-Niemiec, Kraków 2010, ss. 400).

Malcolm Errington, Historia świata hellenistycznego. 323–30 p.n.e.
Malcolm Errington, Historia świata hellenistycznego. 323–30 p.n.e.

Z noty wydawniczej:
Historia świata hellenistycznego przynosi nowe ujęcie dziejów epoki od śmierci Aleksandra Wielkiego do momentu upadku, pod naporem Rzymian, ostatniego spośród królestw hellenistycznych – Egiptu. Posługująca się klarowną narracją i wszechstronnie udokumentowana książka, objaśnia niezmiernie złożoną historię polityczną tej epoki.
Gruntownie analizuje każdy z regionów świata hellenistycznego, kładąc nacisk na metamorfozę greckich społeczności pod wpływem macedońskiej ekspansji. Uwypukla też ewoluujące relacje między greckimi miastami-państwami a nowymi monarchiami i śledzi macedońskie korzenie świata hellenistycznego, zajmując się również rozwojem nowych nie-macedońskich monarchii w Azji Mniejszej.

Więcej informacji (w tym spis treści): strona wydawnictwa