Nakładem Wydawnictwa WAM ukazała się książka Jörga Oberste pt. Heretycy i inkwizycja w średniowieczu (Kraków 2010, ss. 240, tłum. Grzegorz Rawski).


Jörg Oberste, Heretycy i inkwizycja w średniowieczu
Jörg Oberste, Heretycy i inkwizycja w średniowieczu

Z noty wydawniczej:

Jacy ludzie i jakie grupy społeczne zdecydowały się na przyjęcie alternatywnych nauk wiary? Z jakich motywów to uczynili? Jak reprezentanci Kościoła hierarchicznego odebrali te poglądy i jakimi sankcjami je obłożyli? „Heretycy i inkwizycja w średniowieczu” to rzetelne studium historyczne, oparte na analizie materiałów źródłowych i najnowszych publikacji. Autor w mistrzowski sposób łączy narrację o herezjach z omówieniem prób ich zwalczania przez Kościół. Z dużym znawstwem przybliża najważniejsze ruchy religijne uznawane za heretyckie. Następnie prowadzi od antyheretyckich uchwał synodalnych i konstytucji soborowych, aż do powstania inkwizycji. Narracja Jörga Oberste utrzymuje się na poziomie opisu faktów. Poznanie motywów działań heretyków i Kościoła pozwoli czytelnikowi zrozumieć istotę problemu i dokonać samodzielnej oceny ówczesnych wydarzeń.
Więcej informacji: strona wydawnictwa