Nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki ukazał się Komentarz do Hermeneutyki Arystotelesa Boecjusza w przekładzie Tomasza Tiuryna (t. I-II, Kęty 2010, ss. 960).

Boecjusz, Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa
Boecjusz, Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa

Z noty wydawniczej:
Podążając ściśle za układem traktatu Arystotelesa, Boecjusz porusza w sześciu księgach swego dzieła następujące tematy:

  • ogólna teoria znaczenia (trójkąt semantyczny „rzeczy–pojęcia–słowa”)
  • klasyfikacja znaków mówionych
  • klasyfikacja części mowy oraz wyrażeń złożonych
  • ontologiczne założenia semantyki nazw i czasowników
  • pojęcie sprzeczności i przeciwieństwa między zdaniami
  • odróżnienie zdań ogólnych, nieokreślonych i szczegółowych
  • relacje logiczne między zdaniami prostymi
  • zagadnienie statusu logicznego zdań o przyszłości (słynny problem „bitwy morskiej”)
  • relacja między koniecznością, naturą i wolnym wyborem
  • pojęcia i zdania modalne.

Komentarz Boecjusza był w średniowieczu jednym z ważniejszych dzieł z zakresu filozofii języka i logiki. Jednak jego obecne znaczenie nie ogranicza się tylko do wartości historycznej. W wielu spornych kwestiach dotyczących Arystotelesowskiej teorii języka uwagi Boecjusza mogą nadal być bardzo pomocne – również dzięki temu, że dają nam możliwość zapoznania się z opiniami i interpretacjami greckich komentatorów późnej starożytności.

Więcej informacji: strona wydawnictwa