Nakłądem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazał się 42. zeszyt czasopisma Studia Religiologica pt. Rytuały w wybranych religiach i wyznaniach od starożytności do współczesności (red. Jan Drabina, Kraków 2010, ss. 150).

Studia Religiologica z. 42
Studia Religiologica z. 42

Z noty:

W tomie zebrane zostały studia poświęcone rytuałom praktykowanym w różnych religiach oraz wyznaniach – pochodzącym z różnych kręgów cywilizacyjnych i różnych epok historycznych od starożytności po czasy współczesne. Zamieszczono w nim prace historyczne, poświęcone między innymi rytuałom starożytnych Greków czy rytuałom funkcjonującym w średniowiecznych herezjach dualistycznych. Nie zabrakło również analizy rytuałów praktykowanych w wybranych wyznaniach chrześcijańskich, takich jak konfirmacja w protestantyzmie, eucharystia w Kościele Starokatolickim Mariawitów czy intronizacja Jezusa Chrystusa we współczesnym katolicyzmie.

Więcej informacji: strona wydawnictwa