Nakładem wydawnictwa Avalon ukazała się książka Ireneusza Adama Łucia pt. Boni et Mali Milites Romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie Wczesnego Cesarstwa (Kraków 2010, ss. 446).

Ireneusz Adam Łuć, Boni et Mali Milites Romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie Wczesnego Cesarstwa
Ireneusz Adam Łuć, Boni et Mali Milites Romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie Wczesnego Cesarstwa

Z noty wydawniczej:
Celem prezentowanej książki (…) jest wyszczególnienie i zdefiniowanie w oparciu o zachowany materiał źródłowy więzi interpersonalnych, jakie miały miejsce między żołnierzami wojsk rzymskich pełniących służbę w okresie Wczesnego Cesarstwa. Opisane w książce różnorakie więzi pojawiały się już podczas rekrutacji żołnierzy i trwały z różnym nasileniem i na różnorakich płaszczyznach nawet po zakończeniu służby wojskowej. Przedstawione w pracy zależności, pokazujące służbę wojskową w armii rzymskiej od zupełnie innej strony, będą niewątpliwie bardzo atrakcyjne dla wszystkich miłośników historii starożytnej a przede wszystkim dla miłośników historii wojskowości.

Więcej informacji: strona wydawnictwa

Ireneusza Adama Łucia pt. Boni et Mali Milites Romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie Wczesnego Cesarstwa