Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM w serii „Fontes Historiae Antiquae XV” ukazał się Romans o Aleksandrze Pseudo-Callisthenesa w przekładzie i w opracowaniu Krzysztofa Nowotki (Poznań 2010, ss. 340).

Pseudo-Callisthenes, Romans o Aleksandrze
Pseudo-Callisthenes, Romans o Aleksandrze

Z noty wydawniczej:
Przekład autorstwa tłumacza pism Plutarcha zawiera tekst sławiący postać Alesandra Wielkiego w konwencji idealnego monarchy (agathos basileus), którego osobowość ukształtował Arystoteles. Cennym dopełnieniem zeszytu jest omówienie historycznego i archeologicznego kontekstu do ideowej i literackiej interpretacji utworu.

Więcej informacji: strona wydawnictwa