Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się jako IV tom dzieła Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny książka Jaroslava Pelikana pt. Reformacja Kościoła i dogmatów (1300-1700) (Kraków 2010, ss. 546, przeł. Marek Król).

Jaroslav Pelikan, Reformacja Kościoła i dogmatów (1300-1700)
Jaroslav Pelikan, Reformacja Kościoła i dogmatów (1300-1700)

Z przedmowy:
Niniejszy, czwarty tom Tradycji chrześcijańskiej przeniósł mnie do tego okresu w dziejach doktryny chrześcijańskiej, od którego rozpocząłem swoją pracę naukową. Już wtedy byłem świadomy, że pod wieloma względami myśl reformacji odtwarza słownik i wzorce myślowe okresu patrystycznego i średniowiecza. Dziś jestem jeszcze bardziej przekonany, że na XVI stulecie należy patrzeć w kontekście jego ciągłości i braku ciągłości względem dziejów doktryny Kościoła od II wieku. Mimo deklaracji sola Scriptura (łac. jedynie Pismo) protestanci pokazali, że Scriptura nigdy nie było sola. Bardzo bym pragnął, aby czytelnicy tego tomu potraktowali poważnie ten kontekst omawianych tu zjawisk, który czyni je częścią dziejów chrześcijańskiej tradycji.

Więcej informacji: strona wydawnictwa