Nakładem Stowarzyszenia Pardes ukazał się w przekładzie rabina Sachy Pecarica Talmud Babiloński. Gemara edycji wileńskiej z objaśnieniami i komentarzami (Kraków 2010, ss. 760).

Talmud Babiloński. Gemara edycji wileńskiej z objaśnieniami i komentarzami
Talmud Babiloński. Gemara edycji wileńskiej z objaśnieniami i komentarzami

Z noty wydawniczej:
Ogromny 760-stronicowy wolumen formatu A4 zawiera tłumaczenie trzech talmudycznych rozdziałów, zaopatrzone w wyczerpujący i miarodajny komentarz, słowniki, diagramy, a także płytę CD z wykładami na temat Talmudu. Zupełnie wyjątkowy na skalę światową jest sposób prezentacji talmudycznej argumentacji, przedstawiony w formie dialogu Rabina i Ucznia, co nawiązuje do typowego dla jesziwy sposobu studiowania Talmudu w parach, z nauczycielem lub towarzyszem.
Publikacja tego tomu jest wydarzeniem o historycznej randze. Dzięki niemu wypełniona zostaje luka niewiedzy, a słowo „Talmud” przestanie się w Polsce kojarzyć z tajemnicą, otwierając przed każdym, kto jest tego ciekaw, skarbiec swej mądrości. Wydawca żywi nadzieję, że publikacja ta odmieni rozumienie Talmudu i talmudycznego myślenia w Polsce, podobnie jak Tora Pardes Lauder odmieniła w Polsce wiedzę na temat Tory.

Więcej informacji: strona wydawcy