Nakładem Wydawnictwa Sub Lupa ukazała się książka Jakuba Filonika pt. Bunt i buntownicy w tragedii greckiej (Warszawa 2010, ss. 84). 

Jakub Filonik, Bunt i buntownicy w tragedii greckiej
Jakub Filonik, Bunt i buntownicy w tragedii greckiej

Z noty wydawniczej:
Książka ta, czerpiąc inspirację z „Człowieka zbuntowanego” Alberta Camusa, stanowi próbę opisania jednych z najbardziej interesujących postaci z tragedii greckiej – postaci buntowników. Są nimi w zachowanych sztukach przede wszystkim Prometeusz Ajschylosa oraz Antygona Sofoklesa, bohaterowie dramatów od lat szeroko dyskutowanych i nieraz wciąż zagadkowych dla czytelnika. Autor książki (będącej pierwotnie pracą naukową) próbuje pokazać buntowników na tle epoki, w której pojawili się na scenie, a którą również dzięki zachowanym do dziś tragediom nazywamy „klasyczną”. V w. p.n.e. był nie tylko okresem szczytowej potęgi Aten, ale według wielu również momentem największego rozkwitu intelektualnego Grecji oraz ateńskiej demokracji z jej żywą wciąż tradycją sprzeciwu wobec tyranii i wschodniej monarchii, co znalazło swój wyraz również w tragediach ukazujących buntowników w ich walce z tyranami. Książka ta stanowi próbę uchwycenia podobieństwa między tymi postaciami i tragediami i niejako wzoru, wedle którego buntownicy byli przedstawiani, ale mówi przy okazji o sprawach ważnych w starożytności i obecnie – pozycji kobiet w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn, roli losu w życiu człowieka, sprzeciwie wobec bogów i niesprawiedliwości świata, czy wreszcie o odwadze i oportunizmie – z nadzieją przybliżenia choć trochę świata bohaterów greckiej tragedii i klasycznych Aten i przekazania opowieści o sprawach skądinąd znanych, ale widzianych z nieco innej, nie wolnej od refleksji współczesnej, strony. Publikacja otwiera nową serię wydawniczą Instytutu Filologii Klasycznej UW przygotowywaną we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Sub Lupa.

Więcej informacji: strona wydawnictwa