Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka Stefana Weinfurtera pt. Niemcy w średniowieczu 500-1500 (przeł. Agnieszka Gadzała, Warszawa 2010, ss. 272).

Stefan Weinfurter, Niemcy w średniowieczu 500-1500
Stefan Weinfurter, Niemcy w średniowieczu 500-1500

Z noty wydawniczej:
Książka jest zwartym, przystępnym i oryginalnym wykładem dziejów średniowiecznego państwa niemieckiego na tle historii ówczesnej Europy. Autor porusza kwestie ustrojowe, kulturowe i polityczne. Przedstawia i objaśnia politykę władców niemieckich, systemy władzy i zmiany dominującej ideologii. Omawia m.in. problem relacji między cesarstwem a papiestwem, okres tzw. renesansu XII wieku, tendencje uniwersalistyczne oraz czynniki prowadzące do decentralizacji Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Barwny, przystępny język, pełen anegdot wywód, liczne odwołania do źródeł oraz interesujące charakterystyki wybranych cesarzy powodują, że książka jest nie tylko rzetelnym opracowaniem wczesnej historii Niemiec, ale także pasjonującą lekturą dla wszystkich miłośników historii.

Więcej informacji: strona wydawnictwa