Niedawno ukazał się 19 tom czasopisma Symbolae Philologorum Posnaniensium (2009) zatytułowany „Delectare et docere”.

INDEX RERUM

 • Wspomnienie o śp. prof. Andrzeju Wójciku (1926 – 2009) – Kazimierz Liman
 • Spis prac naukowych prof. dra hab. Andrzeja Wójcika
 • Ad iuventutem – Andrzej Wójcik
 • Przemówienie na posiedzeniu żałobnym Senatu – Elżbieta Wesołowska
 • Wiersz wygłoszony dla Andrzeja Wójcika – Jerzy Danielewicz

COMMENTATIONES AD LITTERAS GRAECAS PERTINENTES

 • Beyond Myth: in Search of Archaic Greek Theology – Magdalena Jarczyk
 • Didaskein kai terpein w świetle poematów Homera – Włodzimierz Appel
 • Zniekształcone odbicie, czyli Antygona i Kreon – Barbara Bibik
 • Come vivere per godersi la vecchiaia; analisi della conversazione di Socrate e Cefalo (Pl. Rep. 328b-331d) – Anna Głodowska
 • Wizerunek „wybawcy” Hellady u Isokratesa – Anna Ryś
 • The Hellenistic gymnasium and the pleasures of paideia – Victor Alonso Troncoso
 • A Lesson for the King: Sotades’ Invective against Ptolemy (fr. 1 and 16 Powell) and Callimachus’ Epigram 1 Pfeiffer – Jan Kwapisz
 • Pleasure and instruction in the Prologue of Longus’ Daphnis and Chloe – Bruce Duncan MacQueen
 • Paideia Klemensa Aleksandryjskiego na przykładzie jego Hymnu do Chrystusa Zbawiciela – Agnieszka Heszen
 • Peculiarities of the non-Greek world in Heliodorus’ Aethiopica – Sylwester Dworacki
 • Euzebiusza z Cezarei polemika z ideałem theios aner – Anna Kotłowska

COMMENTATIONES AD LITTERAS LATINAS PERTINENTES

 • Działalność moralno-obyczajowa Marka Porcjusza Katona – Sylwia Szczygieł
 • Fabula togata. Dydaktyzm w fazie transformacji kulturowej – Lucyna Stankiewicz
 • O dzielności, prawości, szczęściu i losie. Dydaktyzm w tragedii rzymskiej – Barbara Hartleb- Kropidło
 • Mittatur senex in scholas – opinie Seneki Retora o retorach, sztuce wymowy i jej nauczaniu w praefationes ksiąg Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores – Magdalena Nowak
 • Dydaktyzm jako forma wypowiedzi poetyckiej w Sztuce kochania Owidiusza – Mariusz Zagórski
 • Czego może nauczyć wygnany poeta? Dydaktyczne aspekty wygnańczych utworów Owidiusza – Marlena Puk
 • Umrzeć z ciekawości. Portret rzymskiego naukowca – Radosław Piętka
 • Lingwistyczny dydaktyzm Nocy attyckich Aulusa Gelliusza – Hubert Wolanin
 • Vade mecum – Arnobiańska recepta na Eden – Anna Kucz
 • Nauczyciel cesarza. Auzoniusz w Gratiarum actio – Juliusz Rogowski
 • Rzymska idea samobójstwa – Tomasz Sapota
 • Rhetoric in the service of contemplation in St. Augustine – Mateusz Stróżyński

COMMENTATIONES AD RECENTIOREM LATINITATEM PERTINENTES

 • Erotodidactica meretricum. Szkoła kurtyzan w komedii łacińskiej od Plauta i Terencjusza po XVII wiek – Krzysztof Rzepkowski
 • Historisches Epos, Lehrgedicht, Epithalamium. Zu den Res Danicae des Cimbricus Erasmus Michaelius Laetus – Gottfried Kreuz
 • Antike Frauenschicksale als moralische Lehrstücke in Boccaccio De mulieribus claris – Franz Römer
 • Delectare oder docere? Zitate aus den werken des Ovid in einem Emblembuch aus dem 17. Jahrhundert – Barbara Milewska-Waźbińska
 • Mikołaj Radziwiłł Rudy – bohater pozytywny w eposie Jana Radwana Radivilias – Jolanta Malinowska
 • Cyceron – nauczyciel śląskiej młodzieży. Dydaktyzm w retoryce, czyli o wykorzystaniu retoryki cycerońskiej na przykładzie humanistycznych śląskich gimnazjów od XVI do XVIII w. – Beata Gaj

VARIA

 • Antoni Ludwik Sioda (1845-1903) – polski nauczyciel gimnazjalny przedmiotów humanistycznych – Roman Edmund Sioda

CORRIGENDA

 • Uzupełnienie artykułu Kazimierza Korusa z XVIII vol. „Symbolae Philologorum Posnaniensium