Nakładem Wydawnictwa WAM ukazała się książka pt. Symbol apostolski w nauczaniu Ojców (tłum. ks. Ludwik Gładyszewski, Kraków 2010, ss. 204).

Symbol apostolski w nauczaniu Ojców
Symbol apostolski w nauczaniu Ojców

Z noty wydawniczej:
Bardzo wcześnie w nauczaniu Kościoła zrodziła się potrzeba sformułowania prawd wiary w krótkiej, łatwej do zapamiętania formule. Wynikało to z tego, że proszący o chrzest katechumeni musieli najpierw nauczyć się jej na pamięć, a następnie ją „oddać”, czyli wyrecytować w czasie liturgii chrztu. Chociaż owo krótkie wyznanie wiary zostało ostatecznie zredagowane w Rzymie, a jego najstarszy zachowany tekst pochodzi z IV wieku, legenda jego powstanie przypisuje Dwunastu Apostołom, którzy przebywając jeszcze razem po Zesłaniu Ducha Świętego, mieli po kolei dodawać od siebie poszczególne artykuły wiary. Stąd formuła ta nazywana jest Składem albo Symbolem Apostolskim. Symbol Apostolski w nauczaniu Ojców to zbiór komentarzy, katechez i kazań na temat Składu Apostolskiego, powstałych między początkiem V a końcem VI wieku. Zawiera tekst polski i łaciński. Każda część została poprzedzona osobnym wstępem.

Więcej informacji (spis treści, wstęp): strona wydawnictwa