Nakładem wydawnictwa WAM ukazał się I tom listów św. Hieronima ze Strydonu w przekładzie ks. Jana Czuja (Kraków 2010, ss. 468).

Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1
Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1

Z noty wydawniczej:
Listy Hieronima stanowią zabytek o pierwszorzędnym znaczeniu nie tylko dla poznania jego biografii, ale całego społeczeństwa przełomu IV i V wieku. Napisane w mistrzowskim stylu z punktu widzenia językowego, onieśmielają wręcz erudycją i szerokością zainteresowań Autora. Przede wszystkim na uwagę zasługują listy egzegetyczne i moralne.
Obecne wydanie przedstawia tekst łaciński listów oraz tłumaczenie ks. Jana Czuja, poprawione pod względem językowym i uzupełnione na podstawie wydania oryginału. Niniejszy tom zawiera pierwszych 50. listów, a zamiarem redakcji jest zakończyć wydanie całości epistolarium w ciągu dwóch lat, z koniecznymi indeksami w tomie ostatnim.

Więcej informacji (spis treści, wstęp): strona wydawnictwa