Nakładem Wydawnictwa DiG ukazał się kolejny, sygnowany jako 2/2010, numer Przeglądu Historycznego.

Przegląd Historyczny 2/2010
Przegląd Historyczny 2/2010

Rozprawy:

  • T. Wolińska, Sittas – wódz Justyniana
  • E. Jastrzębowska, Paul Styger, archeolog rzymski i profesor warszawski

Recenzje:

  • Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1, pod red. Haliny Manikowskiej i Wojciecha Brojera
  • Timai. Studia poświęcone profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi przez uczniów i młodszych kolegów z okazji Jego 60. urodzin, red. Aleksander Wolicki (D. Musiał)
  • B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. II: Okres klasyczny (L. Trzcionkowski)
  • U. Reutter, Damasus, Bischof von Rom (366384). Leben und Werk (P. Nowak)

Więcej informacji: strona wydawnictwa