Nakłądem Wydawnictwa Petrus ukazała się książka ks. Marka Starowieyskiego pt. Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach (Kraków 2010, ss. 192).

Ks. Marek Starowieyski, Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach
Ks. Marek Starowieyski, Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach

Z noty wydawniczej:

Czytając teksty Ojców Kościoła zawarte w tym tomie zdaje nam się, że bierzemy udział we współczesnej dyskusji nt. księży i ich posługi, tyle że czasami wypowiedzianej nieco staroświeckim językiem. Mówią oni o świętości, ale i grzechach kapłanów, o aktywnej pracy duszpasterskiej i kontemplacji, o konieczności czytania Pisma św. i rozmyślań codziennych, o dobrym przygotowywaniu się do kazań.
Krytykują księży i biskupów „ekonomów”, którzy nie mają czasu dla swoich wiernych i wołają o kapłanów – ludzi modlitwy, o ojców a nie urzędników, o kapłanów z powołania a nie rzemieślników…. A to wszystko mówią ludzie głęboko zaangażowani w życie Kościoła. To mówią syryjczycy, grecy, łacinnicy żyjący często ponad półtora tysiąca lat temu.  (…)
Autor wyboru pisze we wstępie: „Sam wiem, jak wiele zawdzięczam lekturze tych tekstów i jak wiele skorzystałem z przygotowywania tego tomu”.

Więcej informacji: strona wydawnictwa