Nakładem wydawnictwa WAM ukazało się drugie, uzupełnione wydanie książki Czesława Michalunia SJ pt. Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń (Kraków 2010, ss. 732).

Czesław Michalunio, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń
Czesław Michalunio, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń

Z noty wydawniczej:

Książka zawiera niezwykłe bogactwo łacińskich sentencji, przysłów, powiedzeń, które do dziś są żywe w naszych społeczeństwach. Skarbiec to nieprzebrany. Jego początki zbiegają się z narodzinami literatury łacińskiej, rozkwit w starożytności i średniowieczu, kontynuacja to czasy nowożytne i nam współczesne. Rozproszone w dziełach wielu pisarzy, przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, zbierane w osobnych kolekcjach stanowią niepowtarzalne źródło mądrości i piękna.

Więcej informacji: strona wydawnictwa