Nakładem Wydawnictwa WAM ukazał się jako IV tom serii „Synody i kolekcje praw” zbiór Acta Synodalia – ann. 381 – 431 r. w opracowaniu ks. Arkadiusza Barona i Henryka Pietrasa SJ (Kraków 2010, ss. 832).

Acta synodalia - ann. 381-431
Acta synodalia - ann. 381-431

Z noty wydawniczej:

Tom obejmuje synody od Soboru Konstantynopolitańskiego I do Soboru w Efezie. W tym czasie Kościół przeżywał kontrowersję pelagiańską i nestoriańską. Tom rozpoczyna synod w Akwilei (381). Dalej pojawia się szereg synodów afrykańskich (Kartagina, Hippona) wraz z m.in.: Breviarium Hipponense biskupów Bizaceny przedstawione 13 sierpnia 397 roku w Kartaginie, zawierające dokumenty z synodu w Hipponie (393), na którym był obecny św. Augustyn, Canones in causa Apiarii – dokument po synodzie 25 i 30 maja 419 roku w Kartaginie oraz Regesta Ecclesiae Carthaginensis zawierający kanony uchwalone od 8 października 393 roku w Hipponie do 1 maja 418 roku w Kartaginie.

Więcej informacji: strona wydawnictwa