Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się książka pt. Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie (J 13, 13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej pod redakcją Jerzego Bagrowicza i Stanisława Jankowskiego (Toruń 2010, ss. 226).


Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie (J 13, 13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej
Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie (J 13, 13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej

Spis treści
Bp Andrzej Suski, Przedmowa
Ks. Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski SDB, Wprowadzenie
Ks. Jerzy Bagrowicz, Wprowadzenie w problematykę nauczania i wychowania w czasach Jezusa Chrystusa
Ks. Waldemar Chrostowski, Kto wychowuje swego syna, będzie miał z niego pociechę (Syr 30, 2). Elementy wychowawcze w biblijnej literaturze międzytestamentalnej
Stanisław Jankowski SDB, Greckie tło nowotestamentalnej pedagogii
Bp Zbigniew Kiernikowski, Jezus nauczyciel w Ewangeliach
Ks. Dariusz Kotecki, Model ucznia na przykładzie dwunastu w Ewangelii według Św. Marka
Ks. Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski SDB, Ryszard Kempiak SDB, Studium pedagogiczne na podstawie Listów Św. Pawła
Antoni Paczkowski OFM, Biblia w edukacji i formacji duchowej Antoniego Egipskiego
Ks. Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski Sdb, Zakończenie

Więcej informacji: strona internetowa wydawnictwa