Nakładem Wydawnictwa IFiS PAN ukazała się w wersji dwujęzycznej Mowa o godności człowieka (Oratio de hominis dignitate) Giovanniego Pico della Mirandoli. Przekładu Mowy na język polski dokonali i przypisami opatrzyli Zbigniew Nerczuk i Mikołaj Olszewski, autorem wstępu jest natomiast Danilo Facca (Warszawa 2010, ss. 121).

Mowa o godności człowieka Giovanniego Pico della Mirandoli jest ciekawym merytorycznie i historycznie wkładem antropologii filozoficznej humanizmu, a ponadto perełką literatury włoskiego odrodzenia, pociągającą swoją urodą literacką. Słynna przemowa Boga do Adama z początku Mowy przez wielu była odczytywana jako manifest nowożytnego humanizmu, gdyż czyni z wolności fundament natury człowieka. Inni, skromniej, uznają Mowę za świadectwo renesansowego redefiniowania kondycji człowieka i samej filozofii (ważne w tym aspekcie jest poszerzanie się zbioru tradycji, z którymi identyfikował się renesansowy myśliciel, zwłaszcza o mądrości dawnego Wschodu i judaizm). Niezależnie od rozbieżnych interpretacji, Mowa należy do kanonu lektur filozofii i historii idei. Niniejsze wydanie zawiera tekst źródłowy w łacińskim oryginale oraz komentowany i opatrzony wstępem przekład na język polski. [Powyższy opis pochodzi z okłądki książki]