Nakładem wydawnictwa Historia Jagellonica właśnie ukazała się książka Michała Stachury pt. Wrogowie porządku rzymskiego (Kraków 2010).

Michał Stachura, Wrogowie porządku rzymskiego
Michał Stachura, Wrogowie porządku rzymskiego

„Wrogowie porządku rzymskiego” mogą być definiowani jako ci, wobec których cesarze rzymscy w swoich ustawach przywoływali swoistą, agresywną retorykę, charakterystyczną dla języka ustaw późnoantycznych. Heretycy i poganie, barbarzyńcy i uzurpatorzy, skorumpowani urzędnicy i przestępcy byli na różne sposoby piętnowani przez ustawodawcę. Autor śledzi przyczyny zjawiska i analizuje język agresji skierowany przeciw poszczególnym wrogom rzymskiego porządku.