Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazał się 31. zeszyt czasopisma Antiquitas pod redakcją Małgorzaty Pawlak.

Antiquitas 31
Antiquitas 31

Spis treści:

 • Ryszard Kulesza, Inspections of infants in ancient Sparta
 • Kalina Młodawska, Sztuka władzy, czyli pax persiana. Przyczynek do badań nad ideologią imperialną
 • Agnieszka Wojciechowska, Uwagi na temat Egiptu w czasach Nektanebo I: polityka i gospodarka
 • Adam Pałuchowski, L’arriere-plan mythologique des relations entre trois cités de Crete a l’époque hellénistique: Arkades, Gortyne et Hiérapytna
 • Maciej Dmochowski, Od Gaugameli do Tapsus – taktyka zwalczania słoni bojowych przez armie Zachodu
 • Małgorzata Pawlak, 50 lat badań archeologicznych w rejonie Ugento
 • Igor Wypijewski, Rezydencje wyzwoleńców cesarskich – analiza epigraficzna, topograficzna oraz historyczna napisów na fistulae aquariae (wybrane przykłady)
 • Przemysław Wojciechowski, Equites singulares Augusti: „jasnowłose bestie” czy elita oddziałów pomocniczych?
 • Jerzy Kolendo, Zasięg i charakter ekspansji państwa Marboda na północ. Przyczynek do dziejów ziem Polski w starożytności
 • Jakub Kozłowski, Obraz wrogów Konstantyna w historiografi i chrześcijańskiej
 • Michał Kosznicki, Libaniusz i święto kalend styczniowych

Więcej informacji: strona wydawnictwa