Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazało się wznowienie prac Marcelego Handelsmana pt. Średniowiecze polskie i powszechne. Wybór pism (Warszawa 2010, ss. X + 402).

Marceli Handelsman, Średniowiecze polskie i powszechne
Marceli Handelsman, Średniowiecze polskie i powszechne

Z noty wydawniczej:
Wznawiany po ponad czterdziestu latach od pierwszego wydania zbiór wybranych przez Aleksandra Gieysztora esejów historycznych Marcelego Handelsmana prezentuje opinie i sądy autora na temat feudalizmu i roli narodowości w średniowieczu. Pomimo upływu czasu i pojawienia się nowych hipotez i ustaleń, poglądy jednego z najwybitniejszych polskich historyków nadal mają dużą wartość naukową i zasługują na uwagę czytelników.

W zbiorze znalazły się studia poświęcone średniowieczu polskiemu – m.in. dotyczące przywileju piotrkowskiemu czy metodologii badań nad feudalizmem – i powszechnemu, poruszające kwestie narodowościowe, problemy feudalizmu w Europie Zachodniej, a także barwna biografia włoskiego trybuna Coli di Rienzo. Współczesnych czytelników z pewnością zainteresuje sposób ujęcia tematu, a szerokie horyzonty i erudycja autora będą inspiracją dla wielu adeptów historii.

Więcej informacji na stronie wydawnictwa.