Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazały się właśnie dwa tomy rozpraw będących pokłosiem III Kongresu Mediewistów Polskich: Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność (idee i teksty), pod red. Teresy Wolińskiej i Mirosława Leszki oraz Człowiek w Średniowieczu. Między biologią a historią pod red. Alicji Szymczakowej (Łódź 2009).

Średniowieczna wizja świata
Średniowieczna wizja świata

Więcej informacji (w tym spisy treści obu książek) na stronach Wydawnictwa UŁ: